E-Thermostaat: op afstand de temperatuur thuis instellen

Geplaatst op 11 december 2011

Begin december vroeg Essent mij of ik een thermostaat wilde testen die via Internet te bedienen is en zo ja, of ik daar over wil schrijven. Natuurlijk, een prachtige en zinvolle toepassing, perfect passend in het kader van mobiele IT! Hier mijn ervaringen met de E-thermostaat. Maar ik ben niet alleen: via Twitter maken ook de andere testers, met de hashtag #EssentET, melding van hun ervaringen.


Montage

De montage is over het algemeen eenvoudig, uitgaande van het vervangen van een thermostaat met een twee-draads besturing. Het basisdeel wordt op de muur bevestigd. De ideale hoogte daarvoor is 1,5m boven de vloer. Aan het insteekcontact worden de oorsponkelijke twee thermostaatdraden bevestigd. Vervolgens wordt de meegeleverde oplaadbare knoopcel in de E-thermostaat geplaatst. Er volgen nu  automatisch enkele testen. Vervolgens wordt de E-thermostaat in het basisdeel geschoven en klaar is Kees (wat de E-thermostaat betreft :).

Afhankelijk van het merk en type CV-ketel moet er op het aansluitblok van de ketel een weerstand of een weerstandskabeltje worden aangesloten. Ook vereisen sommige typen een 'power converter'. In mijn geval waren beide niet nodig en pakte de E-thermostaat de werking van zijn voorganger feilloos over!

  • NokiaC6
  • Hub

Werking

De E-Thermostaat moet via Internet worden ingesteld. Bedienen kun je uiteraard ook via Internet, maar ook zijn er applicaties uitgebracht voor Android en iPhone. Maar, zoals je (links) ziet, kun je ook met bijvoorbeeld een Nokia C6, via een browser, prima je E-thermostaat bedienen!

De instellingen voor de E-thermostaat voer je in via Mijn-E webportal. De E-thermostaat communiceert draadloos met een 'hub' (rechts): een apparaat dat je in een wandcontactdoos steekt. En, geen nood, de stekker die eerst in de wandcontactdoos zat, prik je gewoon weer in de hub! De hub is met een UTP kabel verbonden met je router of een switch. Door bij aanmelding in de webportal de serienummers van de hub en de E-thermostaat in te voeren, 'weet' de portal de hub en dus de E-Thermostaat te vinden.

Gebruik

Je raadt het al, ook het gebruik is erg eenvoudig! Op de webpagina of op de smartphone applicatie zie je de 'gemeten' temperatuur en de ingestelde temperatuur. Door simpelweg + of - aan te tikken, wijzig je de ingestelde temperatuur. Enkele seconden later zie je op de E-thermostaat de gewijzigde instelling verschijnen. Ook kun je kiezen voor het instellen van de 'comfort' periode (je bent thuis), de 'bespaarperiode' (afwezig of slapen) of de 'lang-weg stand' (bijvoorbeeld vakantie).

Tussen de gemeten- en de ingestelde temperatuur wordt met symbolen aangeven in welke stand de E-thermostaat staat (comfort, bespaar, lang weg). Als de ketel ingeschakeld wordt, zie je een bewegende pijl, die aangeeft dat er gewerkt wordt om de gemeten temperatuur te wijzigen naar de ingestelde temperatuur.

Bewegingsensor

Een mooie aanvulling is de bewegingsensor! Alleen wanneer je binnen een afstand van 5 meter van de E-thermostaat bent, licht het display op om de instellingen af te kunnen lezen. Ook licht het display op als je de E-thermostaat 'direct' bedient met de + en - toets op de E-thermostaat. Hierdoor wordt de batterij, die overigens via de thermostaatdraden door de ketel wordt opgeladen, gespaard.

Een meer belangrijke reden voor de bewegingsensor is te 'zien' of er iemand in de ruimte is. Wanneer dat een bepaalde tijd half niet het geval is en de E-thermostaat staat ingeschakeld op 'comfort', dan wordt automatisch teruggeschakeld naar de bespaarstand. Deze tijd is in stappen van 10 minuten instelbaar tussen 10 en 990 minuten (16,5 uur). Omgekeerd: wanneer de bespaarstand op een bepaalde tijd geactiveerd wordt, maar je maakt er bijvoorbeeld nachtwerk van, dan wacht de E-thermostaat met het overschakelen naar de bespaarstand, totdat er geen beweging meer wordt waargenomen. Dit zijn innovaties waar je echt iets aan hebt!

Wie en wat

De E-thermostaat van Essent is in samenwerking met het in het Friese Lemmer gevestigde bedrijf I.C.Y (spreek uit 'I see why') ontwikkeld. Dit bedrijf richt zich volledig op wat zij noemen 'creative oplossingen voor alledaagse problemen'. Een bezoekje aan de website van I.C.Y is dan ook zeer aan te bevelen!


 

De eerste week

18 december 2011 - Na de eerste week 'E-thermostaten' is het tijd voor wat ervaringen. Ik splits dit op in 'comfort' voor wat betreft de vergelijking met onze oude Chronotherm IV thermostaat en 'gebruiksgemak', daar waar het specifiek over de bediening gaat, zowel op de E-thermostaat zelf als via het web. Ook de ervaringen die je op Twitter tegenkomt van andere gebruikers zijn de moeite waard om een paar woorden aan te wijden.


Comfort

Het comfort is prima! Heel even wennen, omdat de aanwarmtijd langer is dan met de oude thermostaat. Het grote verschil is de 'schakelhysteresis': de interval tussen AAN en UIT schakelen van de brander en de tijd  dat de brander ingeschakeld is. Naarmate de gemeten temperatuur dichter bij de gevraagde temperatuur komt, stookt de brander steeds korter. Hierdioor wordt een 'temepratuur overshoot' voorkomen.

Wat betekent dat? De zelflerende Chronoterm ging uit van een (continue) aangeleerd patroon om op de ingesteld tijd de gevraagde temperatuur bereikt te hebben. Dat is afhankelijk van de buitentemperatuur. Stel dat het vandaag behoorlijk warmer is als de voorgaande dagen, dan gaat de zelflerende thermostaat verwarmen als in de voorgaande periode. Dat kan inhouden dat er met een 'aanloop' gestookt wordt, die veroorzaakt dat de tremperatuur boven de gevraagde temperatuur komt (overshoot). Het is te warm in huis en er volgt weer een periode van afkoeling.

Dat is op zich niet comfortabel, maar dat merkten we pas nu we de E-thermostaat gebruiken. Deze stookt perfect, door de bovengenoemde effecten, keurig naar de ingestelde temperatuur, schiet daar niet overheen en houdt het daarna, met een fluctuatie van een halve graad, prima op temperatuur.

Bediening

De bediening is zonder meer goed te noemen. Zowel op de E-thermostaat zelf (warmer en kouder) als via het web (op een PC thuis of op kantoor, Android tablet(s) en ook met de browser op de Nokia C6) is de E-thermostaat prima te bedienen! Schakelen tussen ingestelde periode's of het instellen van een Vaste temperatuur' (Vt) gaat eenvoudig en is zeker niet alleen voor gadget-geeks weggelegd!

In onze meander-kamer kijkt de sensor maar naar één van de kamerhelften. Dat betekent dat, al ben je nog zo druk in de andere helft van de kamer, je niet opgemerkt wordt. Als na de ingestelde tijd de sensor besluit in te grijpen, laat deze dat met een drietal duidelijke piepen weten, maar gewenst is dat niet. Het zou goed zijn de sensor bij elke aanvang van een tijdsblok specifiek AAN of UIT te kunnen zetten voor dat tijdsblok; zie onderstaande afbeelding.

Twitter-ervaringen

Het is erg leuk om op Twitter de ervaringen van anderen, via de hashtag #EssentET, voorbij te zien komen. Het biedt de mogelijkhed interactief en via korte lijnen met elkaar te overleggen, waardoor je gemakkelijk de helpende hand uit kunt steken of geholpen wordt!

Door de enorme verscheidenheid aan verwarmingssystemen heeft dat voordelen. Niet iedereen is even technisch en de toch wat summiere beschrijving is niet altijd goed toepasbaar. Bedenk dat dit soort installaties alleen door gebruikers, met een behoorlijke kennis van deze techniek, ooit zelf is aangelegd. De beschrijving en het feit dat  een 'anticipatieweerstand' (weerstand of weerstandskabel) soms al eerder gemonteerd is, maar soms ook niet nodig was en in die gevallen vaak ook niet meer te vinden is, maakt het niet gemakkelijker. Op dit punt is misschien nog wat verbetering te bereiken.

Na de eerste maand

Na de eerste maand is mijn conclusie niet anders dan dat de bediening erg comfortabel is. Het tussentijds instellen van een andere temperatuur ten opzichte van het programma is erg handig! De pieptoontjes bij wisselingen van progarmma omdat de sensor langere geen beweging waarneemt, zie aik als pluspunt. In mijn werkhoek ben ik onzichtbaar voor de sensor en de piepen melden mij dat ik een wat lagere temperatuur kan verwachten.

Besparingen in gasverbruik zijn er onmiskenbaar, omdat de CV veel vaker als voorheen in bespaarstand wordt gezet. Ik kan de feitelijke besparingen echter niet aantonen, omdat ik geen registratie van het oorspronkelijke gasverbruik heb bijgehouden. Daarbij hebben we geen representatieve winter, omdat deze periode aanzienlijk warmer is dan de vergelijkbare perioden in de afgelopen jaren.

Storing...

Op 14 januari, een maand na de in gebruik name, deed zich een storing voor in de communicatie. Ik kon de E-thermostaat, zowel via de tablet computer als via de PC, niet meer bereiken. Het bleek dat de draadloze verbinding tussen de E-Thermostaat en de hub er de brui aan had gegeven: het groene ledje op de hub was uit.

Eerst heb ik de hub uit het stopcontact genomen en na een minuut weer teruggezet, maar dat gaf geen soelaas. Vervolgens heb ik voor de zekerheid het mac-adres van de hub in het newerk gecontroleerd om te zien de communicatie met de webportal (althans het Internet) in orde was. Daarna heb ik de batterij ui de E-thermostaat verwijderd en na een minuut teruggeplaatst. Hierdoor werden de initiële testen van de E-thermostaat (uiteraard) opnieuw doorlopen en na een minuutje gaf de groene led op de hub aan dat ook was de verbinding met E-thermostaat hersteld was.

Maar toen bleek...

... dat de programmering volledig verdwenen was! Ik heb het weekprogramma en de instellingen via de webportal terug moeten zetten. Dit betekent dat de instellingen kennelijk niet in de webportal onder mijn account worden opgeslagen. De webportal heeft dus niet de kenmerken die ik er van zou verwachten en biedt alleen een 'kale toegang' tot de E-thermostaat, de enige plek waar de instellingen feitelijk worden opgeslagen.

Het zou mooi zijn een back-up van de instellingen in de webportal op te slaan. Zodra een E-termostaat weer on-line komt, kunnen de instellingen automatisch gesynchroniseerd worden. Dat is geen rocket-science: de database met de accountgegevens uitbreiden met een tabel 'instellingen', een vergelijking maken tussen de database en de feitelijke instellingen in de E-thermostaat en de synchronisatie functionaliteit in het webportal inbouwen.

Na een dergelijke storing, of om welke reden de E-thermostaat dan ook uitgeschakeld geweest is, ziet de gebruiker op de portal en op de smartphoneapplicatie de melding 'wacht, synchroniseren' of iets dergelijks, waarna alle instellingen automatisch teruggezet zijn.

Aanvulling 16januari 2012: Essent heeft via Twitter aangegeven dat  het verdwijnen van het weekprogramma, na het kort achter elkaar resetten van de hub en de #EssentET, een bekend probleem is. Er wordt aan gewerkt, het programma behoort namelijk niet verloren te gaan.

Wat doet Ynform?

Advies en projectondersteuning voor ICT in buitendienst processen: mobiele werkbon voor service- en verkoop processen.

Introductie van- en ondersteuning bij inzet sociale media.

Diensten op het gebied van plaatsgebonden informatie uitwisseling of Location Based Services: met gebruik van QR-code en Layar ontsluiten van plaats- of product gebonden digitale informatie.

Geeft inzicht in de prestaties van GSM- en UMTS netwerken met 'MobieleDekking': Wat kan ik van de netwerken op een specifieke locatie of in een geografisch gebied verwachten voor wat betreft de dekking en de functionele bruikbaarheid?